บุคลาสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เข้าพบคณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
9 ม.ค. 60 05:33 น. 371 ครั้ง
วันที่ 9 มกราคม 2560

บุคลาสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เข้าพบคณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อมอบกระเช้าในวาระดิถีขึ้นปีใหม่แก่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา...ในโอกาสนี้บุคลากร สช.อ.สะบ้าย้อย ขอให้ท่าน ผอ.สช.จ.สงขลาและ รอง ผอ.สช.จ.สงขลา ทุกท่านมีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง และมีความสุขมากๆ ครับ/ค่ะ