นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่นิเทศการจัดการเรียนการสอนฯ
14 ก.พ. 61 05:09 น. 419 ครั้ง
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายหั้ว  ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการจัดเรียนการสอนพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ลงพื้นที่นิเทศการจัดการเรียนการสอนของ นางสาวฟารีดา  โอ๊ะหลำ ครผู้สอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนศาสนอุปถัมภ์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมินครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)