คณะกรรมการตรวจความพร้อมสถาบันศึกษาปอเนาะเขตพื้นที่อำเภอนาทวี
14 พ.ย. 60 04:23 น. 705 ครั้ง
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจความพร้อมสถาบันศึกษาปอเนาะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะฮาฟีเซาะห์อัลกุรอ่านนูรุลสะอาดะห์ หมู่ที่ ๓ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เพื่อตรวจความพร้อมในการจดทะเบียนขอเปิดสถาบันศึกษาปอเนาะในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี