ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.อ.นาทวี ร่วมเดินทางส่งข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ศธจ.ปัตตานี
13 พ.ย. 60 07:16 น. 466 ครั้ง
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายหั้ว  ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เดินทางไปส่ง นางสาวนพดารา  พึ่งกุศล นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ข้าราชการในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดย นายดาลัน  นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น