นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี ประธานเปิดกิจกรรมอบรมการจัดการเรียนรู้ระบบ Open Approach และนวัตกรรม Professional Learning Community
30 ต.ค. 60 08:56 น. 324 ครั้ง
วันนที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายหั้ว  ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการจัดการเรียนรู้ระบบ Open  Approach และนวัตกรรม Professional Learning Community ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน(บ้านพลีใต้) อ.นาทวี จ.สงขลา