นางนิชาภา มณีรัตน์ รักษาราชการแทนผอ.สช.อ.เทพา ประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
12 ม.ค. 61 05:13 น. 354 ครั้ง
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ นางนิชาภา มณีรัตน์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา อ.เทพา จ.สงขลา  พร้อมนี้ น.ส.สุมา หัดขะเจ ร่วมจับฉลากมอบของรางวัให้แก่นักเรียนเนื่องในวันเด็กด้วยเช่นกัน