รองอาคม สุชาติพงษ์ เยี่ยมสนามสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง LAS ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเอกชนสังกัด
3 มี.ค. 60 06:04 น. 249 ครั้ง


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 รองอาคม สุชาติพงษ์ (รอง ผอ.สช.จ.สงขลา ปฏิบัติการ ผอ.สช.อ.เทพา) พร้อมคณะกรรมการ เยี่ยมสนามสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (Local Assessment System : LAS) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเอกชนสังกัด อำเภอเทพา