รองวาทิต มีสนุ่น เยี่ยม สช.อ.เทพา ในการดำเนินกาตรวจข้อสอบอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-4
3 มี.ค. 60 05:58 น. 282 ครั้ง


เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 รองวาทิต มีสนุ่น เยี่ยมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา  พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการตรวจข้อสอบ และเจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ในการดำเนินกาตรวจข้อสอบอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-4 โรงเรียนเอกชนในสังกัดอำเภอเทพา