ท่านรองอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดค่ายลูกเสือ และบรรยายหัวข้อพิเศษ เรื่องการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
8 ก.พ. 60 05:22 น. 327 ครั้ง


วันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ท่านรองอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ร่วมพิธีเปิดค่ายลูกเสือ และบรรยายหัวข้อพิเศษ เรื่องการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ.โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา