นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในสังกัด
10 พ.ย. 60 04:33 น. 312 ครั้ง
นายอนุพงศ์  สุวรรณเวลา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการจัดสอบการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ