ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ I-NET ประจำปี ๒๕๕๙
23 ม.ค. 60 03:31 น. 309 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำโดย นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาทั้ง ๓ ท่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบอิสลามศึกษา (I-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในเขตพื้นที่ อ.จะนะ นาทวี เทพา และ สะบ้าย้อย  จ.สงขลา เพื่อเยี่ยมเยียนคณะกรรมการดำเนินการสอบ คณะกรรมการคุมสอบ และนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัดที่เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานการศึกษาด้านอิสลามศึกษา