สช.จ.สงขลา จัดประชุมทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๑
24 ม.ค. 61 01:55 น. 179 ครั้ง
วันนี้ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมนี้ นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ให้เกียรติร่วมประชุมพิจารณาแผนครั้งนี้ด้วย มีผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานราชการร่วมประชุมจัดทำแผนฯ จำนวน ๓๐ คน