การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-Net) ประจำปี ๒๕๖๑ (ระดับสนามสอบ)
18 ม.ค. 61 09:14 น. 153 ครั้ง
วันที่ ๑๕ – ๑๘  มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และ ตอนปลาย ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ (ระดับสนามสอบ)