นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน
15 ม.ค. 61 02:56 น. 247 ครั้ง
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา