รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมสร้างการรับรู้นโยบายขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล(PISA) ระดับผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้าวิชาการ
6 มิ.ย. 67 15:25 น. 16 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายวรรษา สุริยันยงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมสร้างการรับรู้นโยบายขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล(PISA) ระดับผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้าวิชาการ ซึ่งมี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ นักวิชาการศึกษาและพนักงานจัดกิจกรรมการศึกษาอำเภอ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ และ นักวิชาการศึกษาและพนักงานจัดกิจกรรมการศึกษากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคชาทัศน์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook