ผู้บริหาร สช.จ.สงขลา เยี่ยมเยียนและดูงานสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
5 มิ.ย. 67 21:27 น. 16 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางมาราณี สัสดีวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เยี่ยมเยียนและดูงานสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าพบปะ นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


ข่าวจาก: facebook