ผู้บริหาร สช.จ.สงขลา ลงตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุยและมอบกำลังใจให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6
5 มิ.ย. 67 21:25 น. 16 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางมาราณี สัสดีวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุยและมอบกำลังใจให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


ข่าวจาก: facebook