รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธาน ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมอาคารสถานที่ในการขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ
5 มิ.ย. 67 13:54 น. 12 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายวรรษา สุริยันยงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมอาคารสถานที่ในการขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ พร้อมด้วย คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถาบันศึกษาปอเนาะนุรอิสลามศึกษาศาสน์ และสถาบันศึกษาปอเนาะอัลฮูซัยนีย๊ะห์ อ.จะนะ จ.สงขลา


ข่าวจาก: facebook