รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการสัมภาษณ์สรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการทั่วไป
4 มิ.ย. 67 15:23 น. 13 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น.ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายวรรษา สุริยันยงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเป็นประธานการสัมภาษณ์สรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการทั่วไป มีหัวหน้ากลุ่มเป็นคณะกรรมการร่วมให้การสรรหาตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 3 คน ณ ห้องประชุมคชาทัศน์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook