ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน
4 มิ.ย. 67 10:55 น. 12 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ซึ่งมีนายวรรษา สุริยันยงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นางมาราณี สัสดีวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคชาทัศน์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

.


ข่าวจาก: facebook