ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกัน (Kick-off) ในวันที่ 1 พฤษภาคม
1 พ.ค. 67 14:03 น. 38 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายวรรษา สุริยันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกัน (Kick-off) ในวันที่ 1 พฤษภาคม และจัดทำประจำทุกเดือน เพื่อความสะอาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมกับประชาชน  ในพื้นที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย