ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการปรับปรุงเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดชายแดนภาคใต้
22 มี.ค. 67 09:52 น. 46 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการปรับปรุงเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


ข่าวจาก: facebook