สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
25 มี.ค. 67 15:41 น. 50 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าการวางแผนการจัดโครงการของสำนักงานในห้วงเดือนเมษายน 2567 โดยมี ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook