สช.จ.สงขลา จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ปีฮิจเราะห์ศักราช 1445
26 มี.ค. 67 10:49 น. 61 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มีนาคม 2567 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 ในโครงการศาสนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน รับรู้คุณค่าที่มีในศาสนาของกันและกัน เกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์ภราดรภาพและสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากรในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ จำนวน 70 คน ร่วมรับฟังการมอบโอวาทจากผู้บริหาร การบรรยายธรรมจากผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา และละศีลอดร่วมกัน โดยมี ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องอาหารร้านไก่ทอดเดชา สาขาเขต 8 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook