ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 2/2567
26 มี.ค. 67 11:27 น. 47 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 2/2567 เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบต่อวาระที่จะนำเสนอในที่ประชุม โดยมี นายสมพงศ์ สุวรรณชาตรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเก้าเส้ง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook