ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567
18 มี.ค. 67 12:26 น. 76 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวรรษา สุริยันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในการประชุมบุคลากรภายในสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 เพื่อชี้แจงข้อราชการ กำกับ ติดตาม และร่วมวางแผนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา