ผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ คณะกรรมการดำเนินการสอบ คณะกรรมการคุมสอบ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
10 ก.พ. 67 16:44 น. 32 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ คณะกรรมการดำเนินการสอบ คณะกรรมการคุมสอบ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเอกชนในสังกัดที่เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนกิติคุณ อำเภอระโนด โรงเรียนศรีวิทยา อำเภอสทิงพระ และโรงเรียนกลับเพชรศึกษา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook