ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (กศจ.สงขลา) ครั้งที่ 2/2567
9 ก.พ. 67 16:22 น. 27 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (กศจ.สงขลา) ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งมีผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาของจังหวัดสงขลาเข้าร่วม โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเก้าเส้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook