ผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียมการจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2566
8 ก.พ. 67 14:58 น. 37 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ,นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัต ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียมพบปะผู้บริหารโรงเรียน คณะทำงาน และให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ และโรงเรียนมัธยมจิตจัณ


ข่าวจาก: facebook