สช.จ.สงขลา จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ (4อำเภอ) และหัวหน้ากลุ่มงานฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
7 ก.พ. 67 15:45 น. 97 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ (4อำเภอ) และหัวหน้ากลุ่มงานฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีนางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัต ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ, นายวรรษา สุริยันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ,นายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ,นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากร สช.จ.สงขลา และ สช.อำเภอ เข้าร่วมการประชุมในการชี้แจง ติดตามงานของกลุ่มงานจังหวัดและ สช.อำเภอเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน ให้เป็นตามแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยมี ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ณ โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โอกาสนี้ขอขอบคุณ ดร.นัสรูดีน กะจิ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยาและคณะครูอาจารย์ ได้ร่วมต้อนรับและพบปะคณะประชุม พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก เอื้อเฟื้อสถานที่และในการจัดประชุมครั้งนี้


ข่าวจาก: facebook