ผอ.สช.จ.สงขลา รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2566
2 ก.พ. 67 14:27 น. 40 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2566 และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ชนะการแข่งวิชาการในระดับประเทศ ระดับนานาชาติ มอบเกียรติคุณของที่ระลึก ให้ครูอาสาของโรงเรียนสุวรรณวงศ์ และเยี่ยมชนนิทรรศการของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมาเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์(ฝั่งประถม) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook