ผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นทีเยี่ยมเยียนพบปะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด
1 ก.พ. 67 15:49 น. 28 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นทีเยี่ยมเยียนพบปะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด โรงเรียนสานฝันปันรักมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ และโรงเรียนรัตรสารวิทยา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook