ผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบและการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนเอกชนในระบบ
1 ก.พ. 67 15:37 น. 22 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา (ประธานคณะกรรมการ) พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบและการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนเอกชนในระบบ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ ติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ผ่านมา ของโรงเรียนกิตติวิทย์ สาขาถนนกาญจนวนิจ ที่ได้ยื่นเสนอเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ และจัดทำตราสารของโรงเรียนตามระเบียบปฏิบัติของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ได้กำหนดไว้


ข่าวจาก: facebook