ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 1/2567
31 ม.ค. 67 15:36 น. 16 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 1/2567 เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบต่อวาระที่จะนำเสนอในที่ประชุม โดยมี นายสมพงศ์ สุวรรณชาตรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเก้าเส้ง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook