ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย เป็นประธานในการประชุมสามัญ ชมรมตาดีกาอำเภอสะบ้าย้อย
15 ม.ค. 67 09:27 น. 98 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 14 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายวรรษา สุริยันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในการประชุมสามัญ ชมรมตาดีกาอำเภอสะบ้าย้อย โดยมีตัวแทนผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ในอำเภอสะบ้าย้อย และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ตาดีกาบ้านคลองตาหงา ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา