ผู้บริหาร สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพมอบให้ผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่าน
4 ม.ค. 67 18:54 น. 49 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 มกราคม 2567 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อยและนาทวี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพมอบให้ผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่าน ได้แก่ โรงเรียนวิทยาอิสลามมูลนิธิ โรงเรียนลัดดาวิทยา โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา และ สถาบันศึกษาปอเนาะอีมารอตุดดีนียะห์ (จำนวน 4 โรง) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี


ข่าวจาก: facebook