ผู้บริหาร สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย รายงานผลการดำเนินงานและผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติที่ผ่านมาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4 ม.ค. 67 18:16 น. 31 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายสุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย รายงานผลการดำเนินงานและผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติที่ผ่านมาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธาน ณ ห้องประชุมรายากูนิง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี


ข่าวจาก: facebook