สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
3 ม.ค. 67 15:40 น. 96 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มกราคม 2567 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามและรับฟังการดำเนินการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 25 โรงเรียน ซึ่งมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุม โดยมี ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการสึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook