รอง ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงตรวจเยี่ยมชมโรงเรียนวรพัฒน์
27 ธ.ค. 66 18:24 น. 31 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมชมโรงเรียนวรพัฒน์ โดยมีนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนอาณาจักรการเรียนรู้ Warraphat Learning Sphere พร้อมรับฟังปัญหาและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน ณ โรงเรียนวรพัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


ข่าวจาก: facebook