สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26 ธ.ค. 66 20:47 น. 31 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากร ซึ่งมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา นายวรรษา สุริยันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมนำเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว โดยมี ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน


ข่าวจาก: facebook