ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 12/2566 ประจำเดือนธันวาคม 2566
26 ธ.ค. 66 20:21 น. 35 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 12/2566 ประจำเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้แทนกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อราชการ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ภารกิจสำคัญของกระทรวง กรม และจังหวัดในห้วงที่ผ่านมา โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook