ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”
21 ธ.ค. 66 13:04 น. 117 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายวรรษา สุริยันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วยบุคลากร สช.อ.สะบ้าย้อย  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัด สช.อ.สะบ้าย้อย เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการเรียนการสอนของโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” จำนวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนศาสน์สันติธรรม และโรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา