รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)
8 ธ.ค. 66 13:31 น. 40 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย พร้อมนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมอบรม

.

นายวรรษา สุริยันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ได้กล่าวรายงานว่า โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) กำหนดจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการปฏิบัติงานของบุคลากร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพผ่านสื่อมัลติมีเดียที่มีคุณภาพ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย จำนวน 5 คน และพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายมนตรี รัตนจิตตภิญโญ ครูโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ซึ่งเป็นวิทยากรในครั้งนี้


ข่าวจาก: facebook