สช.จ.สงขลา จัดประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
12 ธ.ค. 66 17:46 น. 52 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาและกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ซึ่งมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยมี ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม


ข่าวจาก: facebook