ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมการกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
14 ธ.ค. 66 13:58 น. 87 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมการกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพิจารณา ทบทวน บทบาทภารกิจที่สำคัญจำเป็น และมีความคุ้มค่า เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook