คณะผู้บริหาร สช.จ.สงขลา ได้เข้าพบผู้อำนวยการศึกษาธิการรัฐเคดาห์ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
5 ธ.ค. 66 20:33 น. 29 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2566 ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้เข้าพบผู้อำนวยการศึกษาธิการรัฐเคดาห์ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ และได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาระหว่างประเทศ พร้อมนี้ผู้บริหาร สช.จ.สงขลาได้เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนและศึกษาดูงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน SEKOLAH KEBANGSAAN SANTAN (โรงเรียนกือบังซาอันซันตัน) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม บรรยายกาศแห่งการเรียนรู้ ระดับประเทศ ณ รัฐเปอร์ลิส ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย


ข่าวจาก: facebook