ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนแนวทางการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)
6 ธ.ค. 66 11:09 น. 61 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนแนวทางการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ กช. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


ข่าวจาก: facebook