รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมการวางแผนการดำเนินการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ด้วยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28 พ.ย. 66 14:17 น. 70 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมการวางแผนการดำเนินการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ด้วยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายวรรษา สุริยันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย และคณะกรรมการควบคุมงาน เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook