นายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการการตรวจรับ ร่วมตรวจรับการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
23 พ.ย. 66 13:42 น. 142 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับ ร่วมตรวจรับการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ของสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เป็นรถยี่ห้อ MG EXTENDER รุ่น Double cab กับบริษัท เอ็มจีลักชูรี่หาดใหญ่ จำกัด ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี