ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าร้วมประชุม ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาอำเภอต้นแบบตามแผนงานเสริมสร้างมวลชนจิตอาสาร่วมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมสู่ชุมชนสุขภาวะ
22 พ.ย. 66 09:10 น. 202 ครั้ง
Admin Chana
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าร้วมประชุม ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาอำเภอต้นแบบตามแผนงานเสริมสร้างมวลชนจิตอาสาร่วมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมสู่ชุมชนสุขภาวะ พร้อมรับมือภัยพิบัติ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชน โดยมี พันเอกภัทรชัย แทนขำ รองเลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค ๔ / หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานเสริมสร้างมวลชนจิตอาสา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผน ทั้งนี้มี นายกฤชนัทท พลรัตน์ นายอำเภอจะนะ / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอจะนะ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชน หน่วยกองพันประจำเภอ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และกลุ่มมวลชนต่าง ๆเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชวาวงศ์ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา